Canllaw dechrau ysgol

Mae'r canllaw hwn yn nodi manylion llawer o agweddau ar addysg o fewn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a bydd yn cynorthwyo rhieni wrth ddewis ysgol.

Mae gan bob ysgol unigol brosbectws unigol, a dylech siarad â’r Pennaeth er mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr ysgol. Darllen manylion cyswllt ysgolion.

Hoffai’r Cyfarwyddwraig Gorfforaethol a’r Aelod Cabinet dros Addysg, Dysgu gydol Oes a Hamdden sicrhau rhieni y byddwn yn delio â phob cais mewn ffordd deg a chydradd, gan ddefnyddio’r meini prawf derbyn i ysgolion.

Llyfryn dechrau ysgol (PDF)

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg (PDF)