Llyfryn dechrau ysgol

Cyhoeddir y llyfryn hwn i fodloni gofynion Deddfau Addysg 1980 – 1998 a rheoliadau priodol, gan hefyd nodi manylion am nifer o agweddau ar addysg yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac i gynorthwyo rhieni wrth ddewis ysgol.

Mae gan bob ysgol unigol brosbectws unigol, a dylech siarad â’r Pennaeth er mwyn cael rhagor o wybodaeth am yr ysgol. Darllen manylion cyswllt ysgolion

Hoffai’r Cyfarwyddwraig Gorfforaethol a’r Aelod Cabinet dros Addysg, Dysgu gydol Oes a Hamdden sicrhau rhieni y byddwn yn delio â phob cais mewn ffordd deg a chydradd, gan ddefnyddio’r meini prawf derbyn i ysgolion.

Lawrlwytho'r llyfryn dechrau ysgol

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg (PDF)

 

Cysylltwch â ni