Lleoliadau llyfrgelloedd ac amserau agor

Cyfnodau cau’r llyfrgelloedd dros wyliau banc 

Bydd pob llyfrgell ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ar gau ddydd Llun 6 Mai & ddydd Llun 27 Mai 2024 oherwydd gwyliau ban.

Mae llyfrgelloedd yma i ddarparu'r offer sydd angen arnoch i greu, dysgu ac archwilio.

Isod gallwch ddod o hyd i leoliad, oriau agor a manylion cyswllt ar gyfer pob un o'n llyfrgelloedd.

Gallwch hefyd ddysgu am ddigwyddiadau a chyfarfodydd grwpiau yn y llyfrgell, yn ogystal â chyfleusterau megis mynediad i'r anabl, wifi ac archebu ystafelloedd.

Cysylltwch â ni