Ffioedd a thaliadau

Er bod llawer o wasanaethau yn ein llyfrgelloedd yn ddi-dâl, codir tâl am rai ohonynt. Amlinellir y taliadau hyn isod.

Rhoddir consesiwn i’r grwpiau canlynol:

  • Dros 60 oed
  • Pobl ifanc 16 i 18 oed sydd mewn addysg lawn amser
  • Preswylwyr anabl neu sydd â nam ar eu golwg
  • Preswylwyr di-waith
  • myfyrwyr 

Llyfrau hwyr

 

Oedolion

13c y dydd

Grwpiau consesiynol

6c y dydd

Defnyddwyr y llyfrgell symudol a phobl ifanc (0-15 oed)

Dim tâl

Uchafswm taliadau

£15 (grwpiau consesiynol £7.50)

Eitemau ar gais

 

Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd

£2 (grwpiau consesiynol £1)

Pob cais arall

Dim tâl

Eitemau a recordiwyd

 

Cerddoriaeth

75c fesul eitem am 1 wythnos (35c i bobl â nam ar y golwg)

Llyfrau ar CD

60c fesul eitem am 3 wythnos (30c i grwpiau consesiynol) Plant a phobl â nam ar y golwg – dim tâl

Setiau iaith

Dim tâl

Fideos a DVDau

£1.50 fesul eitem am 1 wythnos (£1 i bobl ifanc dan 16 oed a grwpiau consesiynol)

CD-Rom

£2 fesul eitem am wythnos

Gemau cyfrifiadurol

£2.50 fesul eitem am 1 wythnos

Eitemau a gollwyd neu a ddifrodwyd

 

Llyfrau ac eitemau clyweledol

Codir tâl unigol am brynu eitem newydd yn ei le

Llyfrau lluniau plant

Dim tâl

Cardiau aelodaeth

£2

Gwasanaethau eraill

 

Llungopïau du a gwyn

10c fesul copi A4/A3 (un ochr)

Llungopïau du a gwyn 20c fesul copi A4/A3 (dwplecs)

Llungopïau lliw

50c fesul copi A4/A3 (un ochr)

Llungopïau lliw £1 fesul copi A4/A3 (dwplecs)

Lamineiddio

50c A4    £1 A3

Argraffu o gyfrifiadur

10p Black & White, 50p Colour

Anfon Ffacs i rif yn y DU

£1 am y dudalen gyntaf, 50c yr un am dudalennau dilynol (50c/25c i grwpiau consesiynol)

Anfon Ffacs i rif tramor

£2 am y dudalen gyntaf, 50c yr un am dudalennau dilynol (£1/25c i grwpiau consesiynol)

Derbyn Ffacs

50c (25c i grwpiau consesiynol)

Rhaglen ddigwyddiadau

£1 (50c i grwpiau consesiynol)

Cysylltwch â ni