Caniatâd i wella’ch tŷ cyngor

Os hoffech wneud gwaith i wella’ch tŷ cyngor, mae’n bosibl y bydd angen i chi gael caniatâd gennym ni cyn gwneud hynny.  

Cyn i chi ddechrau ar unrhyw waith i wella’ch cartref cysylltwch â’ch swyddfa dai leol am gyngor.

Bydd angen i chi gael caniatâd ysgrifenedig gennym ar gyfer gwelliannau megis:

  • Artexwaith
  • Addurno’r tu allan i’ch cartref
  • Newidiadau strwythurol
  • Ychwanegu garej, sied neu fan parcio
  • Addasu welydd neu ffensys
  • Gwaith tirweddu sylweddol
  • Gosod dysglau lloeren ac erialau

Os nad ydym wedi rhoi caniatâd i chi, neu os nad yw’r gwaith o ansawdd boddhaol, gallwn eu symud ymaith neu wneud addasiadau i unioni’r sefyllfa a chodi tâl ychwanegol arnoch am wneud hynny.

Cysylltwch â ni
  • Cyfeiriad E-bost
  • Ffôn
  • Cyfeiriad