FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Homeswapper

Rydym yn aelod o’r Cynllun HomeSwapper cenedlaethol sy’n cadw manylion deiliaid contract / tenantiaid sy’n dymuno cydgyfnewid eiddo o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn ogystal â manylion pobl o’r tu allan i’r ardal.

Gall deiliaid contract Cyngor Caerffili gofrestru â HomeSwapper a defnyddio’r gwasanaeth yn ddi-dâl. 

Mae HomeSwapper yn eich helpu i ddod o hyd i bobl y gallwch o bosibl gydgyfnewid eiddo â hwy; gallwch chwilio am deiliaid contract / denantiaid eraill o fewn y fwrdeistref sirol a ledled y wlad a allai fod yn dymuno cyfnewid eu cartref â chi.

Sut mae HomeSwapper yn gweithio?

Mae HomeSwapper yn hawdd i’w ddefnyddio. Dim ond nifer fach o gamau sylfaenol sydd angen eu cymryd:

  • Cofrestru ar wefan HomeSwapper  Pan fyddwch yn dewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili fel eich landlord, byddwn yn cadarnhau eich manylion contract a bydd eich cofrestriad am ddim.

  • Yna bydd HomeSwapper yn chwilio am bobl y gallwch gyfnewid â hwy
  • Os daw’r gwasanaeth o hyd i rywun y gallwch gyfnewid ag ef, anfonir neges e-bost neu neges destun atoch i roi gwybod i chi. (Bydd angen i chi roi rhif ffôn symudol a/neu gyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cofrestru).

A oes angen mynediad i’r Rhyngrwyd arnoch i gofrestru?

Os nad oes mynediad i’r rhyngrwyd gennych, gallwch gysylltu â’ch swyddfa dai leol a all eich helpu. Neu gallwch ddefnyddio’r rhyngrwyd yn eich llyfrgell leol

Cofiwch – rhaid i chi beidio â chyfnewid cartref gydag unrhyw un tan i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan y ddau landlord perthnasol. Am ragor o gyngor a gwybodaeth, cysylltwch â’ch Cofiwch – rhaid i chi beidio â chyfnewid cartref gydag unrhyw un tan i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan y ddau landlord perthnasol. Am ragor o gyngor a gwybodaeth, cysylltwch â’ch swyddfa dai leol.