Cadi bwyd

Rydyn ni'n casglu gwastraff bwyd yn wythnosol. Dylai eich cadi gynnwys gwastraff bwyd yn unig.

Mae £500 i'w ennill bob mis. Rhowch eich cadi bwyd allan i gael cyfle i ennill. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Ailgylchu@caerffili.gov.uk neu ffonio 01443 866533.

Os nad ydych chi'n siŵr o'ch diwrnod casglu, gwiriwch eich diwrnod bin

Os nad oes gennych chi gadi bwyd, gallwch chi wneud cais am y ddau gadi am ddim, neu ffonio 01443 866533.

Ewch i'n tudalen gwastraff bwyd i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth gwastraff bwyd. 

Rydyn ni'n argymell bod trigolion yn rhoi eu gwastraff nhw allan mor hwyr â phosibl y noson gynt, neu yn y bore cyn casglu. Rhaid dod â biniau yn ôl i'ch eiddo chi cyn gynted â phosibl ar ôl i'r gwastraff gael ei gasglu.

Cofiwch gynnwys

 • Ffrwythau
 • Llysiau
 • Bara wedi llwydo
 • Bagiau te
 • Plisg wyau
 • Cig a physgod
 • Bwyd anifeiliaid anwes
 • Esgyrn
 • Cynnyrch llaeth
 • Reis
 • Pasta
 • Gweddillion bwyd
 • Grawnfwydydd

Peidiwch â chynnwys

 • Deunydd pacio bwyd
 • Hylifau (er enghraifft llaeth)
 • Olew (er enghraifft olew coginio)
 • Unrhyw ddeunydd nad yw'n wastraff bwyd
Cysylltwch â ni