Gwneud cais am fin gwastraff cyffredinol mwy

I wneud cais am y gwasanaeth hwn, rhaid i chi:

  • Fod â chwech neu fwy o bobl yn byw'n barhaol yn yr eiddo, a
  • Bod yn defnyddio'r ystod lawn o wasanaethau rydyn ni'n eu darparu (er enghraifft ailgylchu a gwastraff bwyd).

Dydyn ni ddim yn codi tâl am y gwasanaeth hwn. 

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio

Bydd angen i aelod o'r tîm gwastraff ymweld â'ch eiddo. Bwriad yr ymweliad hwn yw asesu os ydych chi'n defnyddio'r gwasanaethau ailgylchu sydd ar gael i chi.

Byddwn ni'n adolygu eich cais chi ymhen 12 mis i asesu a oes angen y gwasanaeth o hyd.

Rhowch y biniau wrth ymyl y ffordd er mwyn eu cyfnewid. Byddwch chi'n cael e-bost gyda'r dyddiad dosbarthu/cyfnewid.

Ar ôl i chi gyflwyno eich cais, ni fydd modd ei ddiwygio.

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo, byddwch chi'n derbyn bin olwynion fwy yn lle eich bin olwynion presennol.

Gwneud Cais Nawr
 
Noder: Ni fydd y ffurflen hon yn gweithio yn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern, fel Edge, Chrome neu Safari