Penallta

O 12 Chwefror 2024, bydd yn ofynnol i'r holl drigolion wahanu eu gwastraff a'u deunydd ailgylchu gartref, cyn ymweld ag unrhyw Ganolfan Ailgylchu i Gartrefi. Am ragor o wybodaeth, gwiriwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin

Oriau agor

Bydd mynediad olaf i'n canolfannau ailgylchu tua 15 munud cyn yr amser cau. Mae hyn er mwyn caniatáu i drigolion sydd eisoes ar y safle gael gwared ar eu gwastraff cartref mewn pryd ar gyfer cau.

Diwrnod

1 Ebrill tan 30 Medi

1 Hydref tan 31 Mawrth

Dydd Llun

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mawrth

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Mercher

Ar gau

Ar gau

Dydd Iau

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Gwener

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sadwrn

9am tan 5.30pm

9am tan 4.30pm

Dydd Sul

Ar gau

Ar gau

Noder

Oherwydd Iechyd a Diogelwch nid ydyn yn caniatau mynediad i gerddwyr yn ein Canolfannau Ail-gylchu Cartref gan nad oes llwybr diogel yn bodoli.

Siop Ailddefnyddio Penallta

Pethau y gallaf eu gwaredu

 • Asbestos
 • Llyfrau
 • Caniau
 • Batris ceir
 • Cardbord
 • Carpedi
 • Olew coginio
 • Dodrefn wedi'u datgymalu
 • Cyfarpar domestig bach
 • Cyfarpar domestig mawr
 • Olew injan
 • Tiwbiau fflworoleuol
 • Ffoil
 • Cartonau bwyd a diodydd
 • Gwastraff o’r ardd
 • Silindrau/poteli nwy
 • Gwydr
 • Batris cartref
 • Matresi
 • Paent
 • Papur
 • Bwrdd plastr
 • Plastig
 • Poteli plastig
 • Rwbel
 • Metel sgrap
 • Esgidiau (mewn parau)
 • Setiau deledu/monitoriaid
 • Tecstilau
 • Teiars

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Ganolfan Ailgylchu y Cartref, rhowch wybod i ni.

Sylwch, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio o fewn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome neu Safari

Cyfeiriad

Stâd Ddiwydiannol Penallta
South Road
Hengoed
CF82 7ST