Plant sy’n derbyn gofal

Mae ‘plant sy’n derbyn gofal’ yn derm sy’n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio plant a phobl ifanc rydym yn gofalu amdanynt – plant a ddisgrifir yn aml fel plant ‘mewn gofal’.