Cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel

Gwybodaeth I blant a phobl ifanc er mwyn cadw’n ddiogel. Gallwn helpu os ydych chi’n cael eich cam-drin gan rywun neu os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n cael ei gam-drin ac nad ydych yn siŵr beth i’w wneud.