Trefnwyr angladdau

Mae nifer o drefnwyr angladdau yn yr ardal, ac er nad ydym yn gallu argymell unrhyw un penodol neu gynnig hawliau a safonau sy'n ymwneud â defnyddio trefnwyr angladdau, dylai ein harweiniad i ddefnyddio trefnwyr angladdau eich helpu wrth i chi ddewis.

Bydd yr arweiniad hwn yn eich helpu i ddeall sut mae trefnu angladdau yn gweithredu ac yn eich galluogi i ofyn cwestiynau sy’n addas i’ch anghenion pan fyddwch yn ystyried trefnu angladd.

Arweiniad i ddefnyddio trefnwyr angladdau (PDF 24kb)

Trefnwyr angladdau yn y fwrdeistref sirol

 
W.M. Baulch & Son
20 Commercial Street, Rhisga, Gwent
Ffôn: (01633) 612531
 
Caerphilly Funeral Services
11 Parc Avenue, Caerffili
Ffôn: (029) 2086 2100
 
John Davies & Sons
Beechwood Park Terrace, Trelewis, Treharris
Ffôn: (01443) 410224
 
Ivor Evans & Son
85 Heol Pontygwindy Road, Caerffili
Ffôn: (029) 2088 3107
 
Patricia Griffiths Funeral Services
71 Y Stryd Fawr, Rhymni, Gwent
Ffôn: (01685) 844988

S.J Nicholas
The Paddocks, Pengam, Coed Duon, Gwent
Ffôn: (01443) 830328

H.I & E Piper & Son
Charlesville, Heol y Cilgant, Caerffili
Ffôn: 029 2086 2258

Rhymney Funeral Services
104 Y Stryd Fawr, Rhymni, Gwent
Ffôn: (01685) 840661

D.J. Thomas & Son
45 Heol y Parc, Bargod
Ffôn: (01443) 831044

DJ Thomas & Son
27 Cardiff Road, Caerffili
CF83 1FN
Tel: 02921 675 497
Fax: 02920 881 115
email: djthomasandson.caerphilly@dignityfunerals.co.uk

Phillip Tom & Sons Ltd
Beaconsfield House, Commercial Street, Pont-y-meistr, Gwent
Ffôn: (01633) 615005

Williams & Co
2 Tydfil Road, Bedwas, Caerffili
Ffôn: (029) 2088 5587

Ellis Williams Funeral Home
3 High Street, Trecelyn, Gwent
Ffôn: (01495) 243623

John Williams & Son
Hope Funeral Home, Heol Tŷ Fry, Aberbargod
Ffôn: (01443) 831192

Woodfield Park Funeral Home
Penmaen, Coed Duon, Gwent
Ffôn: (01495) 224775

Cysylltwch â ni