Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae gwaith adeiladu'r cartrefi cyngor cyntaf ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ers 19 o flynyddoedd bellach wedi'i gwblhau.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa tenantiaid i roi eu barn ar y gwasanaethau tai y mae'n ei ddarparu.
​Mae cyfres o ddrysau ffrynt a osodwyd gan Maethu Cymru yn tynnu sylw at y rhai sydd wedi agor eu cartrefi i blant maeth yng Nghymru, gyda’r nod o gynyddu nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth o fewn awdurdodau lleol yn sylweddol.
Mae menter newydd sydd â'r nod o gynyddu lefelau gweithgaredd corfforol i bobl ifanc ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael ei lansio heddiw (dydd Gwener 1 Hydref).
Mae menter newydd sydd â'r nod o gynyddu lefelau gweithgaredd corfforol i bobl ifanc ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael ei lansio heddiw (dydd Gwener 1 Hydref).
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer ailagor ei adeiladau i'r cyhoedd.