Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Cafodd digwyddiad cyntaf y flwyddyn, Ffair y Gwanwyn, Ystrad Mynach, ei gynnal ddydd Sadwrn 23 Mawrth 2024.
Mae Dull Byw Hamdden yn falch iawn o gyhoeddi bod ymuno â'n cymuned ni wedi dod yn haws! Gallwch chi bellach ddod yn aelod ar-lein drwy fynd i https://bit.ly/43HLxyi, gan ddileu unrhyw drafferth a gwneud eich taith tuag at ffordd iachach o fyw yn haws o lawer!
The pony was removed from Gelligaer and Merthyr Common.
Bydd Ffos Caerffili – marchnad hir-ddisgwyliedig mewn arddull cynwysyddion yng nghanol tref Caerffili – yn agor ei drysau i’r cyhoedd ddydd Gwener 5 Ebrill.
Mae'n bleser gennym ni gyflwyno amrywiaeth o weithgareddau difyr i ddiddanu'r plant a’u cadw’n egnïol yn ystod gwyliau'r Pasg. Anturiaethau yn y pwll nofio, Cynlluniau Chwaraeon, a mwy – mae'r arlwy'n addo wythnos sy'n llawn chwerthin, dysgu a chyfeillgarwch i drigolion ifanc ein cymuned fywiog.
Fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i ddarparu gwasanaeth eithriadol a chynnal y safonau uchaf ar draws ein canolfannau hamdden, mae Dull Byw Hamdden yn cyhoeddi addasiad prisiau cymedrol, sy'n dod i rym ar 1 Ebrill 2024.