Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Wrth i hanner tymor mis Mai agosáu, mae teuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn paratoi ar gyfer wythnos o weithgareddau llawn hwyl i ddiddanu'r plant. O anturiaethau yn y pwll nofio i wersylloedd chwaraeon ac anturiaethau yn yr awyr agored, mae rhywbeth at ddant pawb.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig pecynnau Plannu Llain er budd Peillwyr AM DDIM i drigolion, busnesau ac ysgolion i'w helpu nhw i gysylltu â byd natur trwy dyfu blodau gwyllt yn eu gerddi neu eiddo.
15 Mai 2024
Mae diwrnod llawn hwyl gyda mynediad am ddim wedi’i drefnu ar Gaeau Owain Glyndwr, Heol y Cilgant, Caerffili ar ddydd Sadwrn Mehefin 8fed.
Ddydd Sadwrn 4 Mai, roedd canol tref Bargod yn brysur iawn wrth i Ffair Fai Bargod gael ei chynnal.
Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu cynllun blaenllaw ar gyfer byw bywyd hŷn ar safle hen gartref gofal Tŷ Darran yn Rhisga.
Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth (13-26 Mai), mae Maethu Cymru Caerffili yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gynorthwyo plant a phobl ifanc lleol mewn angen.