Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae'n tynnu at y Nadolig yng nghanol tref Ystrad Mynach wrth iddi baratoi ar gyfer Marchnad Bwyd a Chrefft y Gaeaf.
Since the 18th October 2021 works have progressed well at Grosfaen Terrace.
Mae asesiad strwythurol ar gyfer trosbont Heol Shingrig (TBD 13m 58ch) wedi'i gynnal, a nodwyd rhai meysydd y mae angen ymchwilio ymhellach iddynt.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn atgoffa pawb mai cyfrifoldeb pawb yw diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo estyniad 12 mis i'r Strategaeth Masnacheiddio a Buddsoddi, i adeiladu ar y llwyddiannau hyd yma.
Mae gwaith glanhau cymunedol wedi'i drefnu yng Nghwmfelin-fach yn dilyn llwyddiant diweddar ym Mharc Lansbury.