Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae menter tai arloesol sydd wedi'i chydlynu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn parhau i drawsnewid bywydau ac atal digartrefedd.
Mae'r Cyngor wedi adrodd bod tunelledd ailgylchu gwastraff bwyd wedi cynyddu am y trydydd mis yn olynol, yn dilyn lansio eu treial 12 mis sy’n darparu bagiau cadi gwastraff bwyd dan do yn rhad ac am ddim i bob trigolyn.
Mae gwasanaeth teleofal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio ei blatfform canolfan derbyn larymau digidol newydd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi'i achredu fel sefydliad Llythrennedd Carbon Lefel Efydd.
19 Ebr 2024
Mae Safonau Masnach Cymru yn adrodd bod sgamiau a masnachwyr twyllodrus yn parhau i achosi gofid i ddefnyddwyr ledled y wlad.
Rydyn ni'n hynod angerddol ynghylch buddsoddi mewn addysg ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Y cyfleusterau newydd arfaethedig ar gyfer Ysgol y Lawnt ac Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf