Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae arddangosfa gelf newydd bellach ar agor yn Nhŷ Weindio, Tredegar Newydd.
Mae Diwrnod Cofio’r Holocost 2022 yn cael ei gynnal ar 27 Ionawr a’r thema ar gyfer eleni yw, ‘Un Diwrnod’.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi symud ymlaen i'r camau nesaf o'u cynigion cyffrous ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif o dan y rhaglen Band B.
Heddiw (26 Ionawr), mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynigion i ddatblygu cynlluniau i greu canolfan i ddysgwyr agored i niwed, a fydd yn rhan o ddarpariaeth y portffolio ar safle hen Ysgol Gyfun Pontllan-fraith.
Mae disgyblion yn Ysgol Iau Cwmaber wedi profi eu rhinweddau gwyrdd ar ôl ennill gwobr eco bwysig.
Fel rhan o’u clwb gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ar ôl ysgol, cymerodd disgyblion Ysgol Gynradd Deri ran yng nghystadleuaeth 'Rees Jeffreys Road Fund'.