Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae saith man gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael eu gwobrwyo â statws y Faner Werdd gan Cadwch Gymru’n Daclus.
Mae llu ymroddedig o staff a gwirfoddolwyr wedi helpu i ddosbarthu dros ddwy filiwn o brydau ysgol am ddim i deuluoedd ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili ers dechrau’r pandemig.
Yn dilyn y rhaglenni llwyddiannus ‘Haf o Hwyl’ yn 2021 a ‘Gaeaf Llawn Lles’, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i gefnogi ‘Haf o Hwyl’ yn 2022.
Last year, during Mental Health Week, over 400 green-fingered residents, businesses and schools received FREE Plant a Pollinator packs from Caerphilly CBC to help them connect with nature by growing their own wildflower patch.
Mae Ysgol Gymraeg Penalltau yn Hengoed, Caerffili wedi ennill Gwobr Aur y Siarter Iaith am eu gwaith yn hyrwyddo defnydd y Gymraeg.
Yn ddiweddar, enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wobr gyntaf ac ail wobr mewn dau gategori yng Ngwobrau Cyfranogiad TPAS Cymru eleni.