Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae’r Cyngor yn derbyn nifer o cwynion ynglŷn â da byw (defaid yn bennaf) yn crwydro trwy’r pentrefi yng Nghwm Rhymni Uchaf ac yng Nghwm Darran.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i gynnal Seremoni Gyhoeddi leol, yn dilyn marwolaeth drist Ei Mawrhydi y Frenhines, i ddatgan yn ffurfiol esgyniad y sofran newydd, y Brenin Charles III.
Dros y 12 mis diwethaf, mae Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cynnig noddfa i bobl sy'n dianc rhag gwrthdaro ac erledigaeth, yn ôl casgliadau adroddiad diweddar.
Mae Wales & West Utilities yn gwneud cynnydd da yn y gwaith i uwchraddio'r rhwydwaith nwy yng Nghoed Duon.
Rhaglen addysg mewn ysgolion yw Bwyd a Hwyl, sy’n darparu addysg am fwyd a maethiad, gweithgarwch corfforol, sesiynau cyfoethogi a phrydau bwyd iachus i blant yn ystod gwyliau’r haf.
Ymunodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ag awdurdodau lleol cyfagos yn ne Cymru i ddangos cefnogaeth i'r gymuned LHDTC+ a chynorthwyo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.