Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Ym mis Mehefin 2021, cytunodd y Cabinet i neilltuo swm o £483,000 i archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu Fferm Solar 20MW (mega-wat) ar dir preifat yng Nghwm Ifor, ger Pen-yr-heol, Caerffili.
Bu aelodau Cabinet Cyngor Caerffili yn cwrdd ddydd Llun (Medi 26ain) ac yn cymeradwyo cynlluniau i greu cronfa galedi arbennig i helpu trigolion ymdopi â'r 'argyfwng costau byw'
Bydd digwyddiad poblogaidd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ‘Pa Ffordd Nawr?’, yn dychwelyd ar 18 Hydref 2022.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gwahodd busnesau i fod yn bresennol mewn digwyddiad rhydweithio arbennig, sy'n cael ei gynnal am 5pm brynhawn Mercher 12 Hydref 2022, yn Llyfrgell Bargod.
Mae'r Bistro Cymunedol poblogaidd wedi'i ail-lansio yn Ysgol Gynradd Ty'n y Wern heddiw gyda Maer Cyngor Caerffili, y Cynghorydd Elizabeth Aldworth, wrth galon yr ailagor.
Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo cynlluniau adfywio uchelgeisiol a fydd yn golygu buddsoddi miliynau o bunnoedd yn yr ardal.