Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynnal rhaglen o waith cynnal a chadw hanfodol i helpu sicrhau diogelwch a dibynadwyedd y rheilffordd, ac i baratoi ar gyfer Metro De Cymru sydd ar ddod.
Yn ystod cyfarfod ar 5 Hydref, mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi rhoi canmoliaeth i waith y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol leol.
Dychwelodd Gŵyl Rygbi’r Chwe Gwlad Anabledd i'r Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yr wythnos diwethaf, ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd oherwydd y pandemig Covid-19.
​Fel rhan o'n gwaith cynnal a chadw parhaus i sicrhau diogelwch y rhwydwaith rheilffyrdd, byddwn yn gwneud gwaith trwsio hanfodol ar drosbont Heol Shingrig, Nelson, Treharris.
Mae cynlluniau i ymestyn ysgol arbennig flaenllaw yn Ystrad Mynach wedi cael caniatâd gan Gabinet Cyngor Caerffili.
Ym mis Mehefin 2021, cytunodd y Cabinet i neilltuo swm o £483,000 i archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu Fferm Solar 20MW (mega-wat) ar dir preifat yng Nghwm Ifor, ger Pen-yr-heol, Caerffili.