Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Roedd y Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet dros Dai, wedi'i ymuno gan y Cynghorydd Sean Morgan, Chynghorwyr ward lleol Colin Gordon, Mike Adams, Pat Cook ac aelodau eraill Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am daith o gwmpas datblygiad Pentref Gerddi'r Siartwyr ym Mhontllan-fraith, gyda'r prif ddatblygwr, Lovell a'i bartner Pobl Group.
​Mae Cyngor Caerffili yn archwilio ffyrdd o roi hwb i gyfraddau ailgylchu a chreu bwrdeistref sirol wyrddach i bawb, fel rhan o strategaeth gwastraff ac ailgylchu uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.
Mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi plannu coeden yng Nghwmfelinfach i nodi blwyddyn ers lansio'r goedlan goffa.
Mae perllan gymunedol newydd wedi cael ei datblygu ym Maes Mabon, Nelson.
Mae cynlluniau manwl i ymestyn ysgol arbennig flaenllaw yn Ystrad Mynach wedi cael eu datgelu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yr wythnos hon.