Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd rhieni plant sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn cael taliad prydau ysgol am ddim ar gyfer cyfnod gwyliau'r Pasg..
Mae safle gwneuthurwr wedi’i leoli yng Nghaerffili wedi cael ei agor yn swyddogol gan Vaughan Gething MS, Gweinidog yr Economi.
Sinema Maxime yw'r sinema annibynnol ar y Stryd Fawr, Coed Duon, sydd wedi bod yn gweithredu ers 2007.
Mae bron i £1 miliwn ar fin bod ar gael i symud ymlaen â gwelliannau hir-ddisgwyliedig i'r briffordd ar yr A469 rhwng Pontlotyn a Thredegar Newydd.
Mae Kinetic Pixel yn fusnes yng Nghaerffili sy’n dylunio ac yn adeiladu systemau technoleg adloniant sy’n pweru graffeg stiwdio ryngweithiol,
Ymwelodd Arweinydd y Cyngor, Sean Morgan, ag efelychydd trên Trafnidiaeth Cymru yn ddiweddar.