Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Mae canolfan arobryn Canolfan Gymunedol Oakdale yn cynorthwyo llawer o grwpiau gwirfoddol lleol ac yn parhau i wella ei chyfleusterau ar gyfer ei holl ddefnyddwyr.
Cyngor Caerffili yn datgelu dyluniadau terfynol a brandio marchnad newydd wrth i ailddatblygiad uchelgeisiol y dref ddod yn ei flaen.
Mae Llancaiach Fawr yn dathlu dwy wobr fawreddog gan Croeso Cymru.
Yn ddiweddar, dathlodd Ysgol Gynradd y Bryn Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sef dathliad 10 diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.
Cafodd canol tref Ystrad Mynach ei thrawsnewid ddydd Sadwrn diwethaf, 25 Mawrth, ar gyfer ail Ffair y Gwanwyn 2023.
Mae pedwar gwirfoddolwr hirsefydlog, ymroddedig, a gwerthfawr iawn y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid wedi cael eu hargymell ar gyfer, ac wedi ennill, gwobrau Uchel Siryf Gwent.