Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd adran gweithrediadau parciau gwledig a chefn gwlad y Cyngor yn gweithio gyda disgyblion Ysgol Gynradd Ty’n y Wern i greu ‘Coridor Gwenyn’, gyda’r prosiect yn dechrau’r wythnos yn cychwyn 17 Ebrill 2023.
Mae disgwyl i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili arbed hyd at £2 filiwn y flwyddyn ar ôl cytuno i dynnu'n ôl o gontract hirsefydlog sy'n golygu bod cwmnïau preifat yn darparu gwasanaethau cymorth mewn dwy ysgol allweddol yn yr ardal.
IAE Hire yw busnes sy'n cyflenwi, llogi a chynhyrchu systemau sgaffaldwaith i'w llogi gan fusnesau a defnyddwyr cyffredin.
Mae cyllid er mwyn symud ymlaen â chynlluniau cyffrous i ymestyn ysgol arbennig flaenllaw yn Ystrad Mynach wedi cael ei gymeradwyo gan Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili'r wythnos hon.
Mae teuluoedd o Wcráin angen man diogel a rhywle i alw’n gartref yn Caerffili.
Mae system rybuddion argyfwng newydd Llywodraeth y DU nawr yn fyw. Bydd y system yn cysylltu â phobl drwy eu ffônau symudol nhw pan fydd perygl i fywyd.