Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Heddiw, mae ysgolion a cholegau ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dathlu diwrnod canlyniadau arholiadau UG a Safon Uwch.
Mae asesiad Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei gynnal ar Wasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili ar gyfer 2021-2022.
Mae Guto King Design yn fusnes dylunio graffeg wedi'i leoli yn Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy, Caerffili. Mae'r perchennog, Guto Llewellyn King, wedi gweithio yn y sector dylunio graffeg ers dros 20 mlynedd, ond ym mis Awst 2022, penderfynodd ddechrau ei fusnes ei hun ar ôl i'r cwmni roedd e'n gweithio iddo fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.
Mae Darllen Co. yn adnodd llyfrau darllen Cymraeg rhyngweithiol ar gyfer plant ysgolion cynradd, athrawon a rhieni ledled Cymru. Mae'r busnes yn cynnig llwyfan lle mae modd darllen llyfrau Cymraeg, a gwrando arnyn nhw. Mae'r llyfrau hefyd yn galluogi darllenwyr i glicio ar eiriau anghyfarwydd i gael diffiniadau ac ynganiadau.
Mae banciau bwyd yn ceisio cymorth brys gan drigolion i sicrhau bod ganddyn nhw ddigon o gyflenwad bwyd i gynorthwyo’r rhai mewn angen ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.
Yn ddiweddar, mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cymeradwyo'r ffyrdd a fydd yn ‘eithriadau’ i’r ddeddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru sy’n lleihau’r terfyn cyflymder cenedlaethol diofyn o 30mya i 20mya ar ffyrdd cyfyngedig.