News Centre

Miloedd yn dod i drydydd Parti Traeth Rhisga

Postiwyd ar : 14 Meh 2024

Miloedd yn dod i drydydd Parti Traeth Rhisga
Penwythnos diwethaf, dydd Sadwrn 8 a dydd Sul 9 Mehefin, cafodd Parc Tredegar yng nghanol tref Rhisga ei drawsnewid ar gyfer trydydd Parti Traeth Rhisga blynyddol.

Cofnododd cyfrifwyr nifer yr ymwelwyr yn y dref dros 3,000 o ymwelwyr, gyda mynediad i'r traeth yn dangos bron i 6,000 dros y penwythnos.

Bu teuluoedd yn mwynhau'r traeth, atyniadau, reidiau ffair, sioeau Pwnsh a Jwdi a Môr-ladron, ynghyd â stondinau bwyd, diod a chrefftau amrywiol. Roedd Diwrnod Ghostbusters ddydd Sadwrn, i ddathlu pen-blwydd Ghostbusters yn 40 oed, hefyd yn llwyddiant ysgubol.

Gwerthwyd pob cacen ar y stondinau cacennau yn y Parti Traeth ar y ddau ddiwrnod. Roedd gan Risca Fish Bar giw ar hyd y stryd ddydd Sadwrn, ac roedd Snug Coffee Shop gyferbyn â'r parc hefyd wedi gwerthu pob dim.

Dyma’r hyn a ddywedodd busnesau a masnachwyr lleol am y digwyddiad:

Dywedodd Snug Coffee Shop, “Roedd yn wych, a chawsom ein gwerthiant gorau erioed. Roedd y traeth ei hun yn brydferth gyda digon o staff. Am anrheg i'r dref.”

Dywedodd y Park Shop “Roedd yn ddiwrnod da iawn. Cafodd gefnogaeth dda iawn ac roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn y dref.”

Dywedodd Bwyty Benito's, “Roedd yr awyrgylch yn dda iawn.”

Dywedodd Ghostbusters Canolbarth Cymru hefyd “Diolch yn fawr iawn am y penwythnos hwn ac am ganiatáu i ni gynnal ein Digwyddiad Dathlu Diwrnod Ghostbusters. Roedd yn llwyddiant mawr ac yn boblogaidd.”


Ymholiadau'r Cyfryngau