Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Bydd Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga yn cynnal taith gerdded cŵn yng Nghoedwig Cwmcarn i godi arian ar gyfer ei Chanolfan Cyflwr y Sbectrwm Awtistiaeth.
Mae staff llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn gweithio'n galed i drawsnewid rhan o ganolfan gymunedol leol yn llyfrgell dros dro ar ôl i storm Eunice ddifrodi llyfrgell boblogaidd.
Mae’r artist lleol, Roy Guy, wedi rhoi portread o’r bardd, Idris Davies, i Lyfrgell Rhymni i baratoi ar gyfer Hwb Dysgu Cymunedol arfaethedig Idris Davies.
Unwaith eto, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cefnogi Awr Ddaear ac yn gofyn i'n staff, busnesau a thrigolion ni ddiffodd unrhyw oleuadau nad ydyn nhw'n hanfodol am awr, rhwng 8.30pm a 9.30pm nos Sadwrn 26 Mawrth.
Mae pobl yng Nghaerffili ac ar draws Cymru yn cael eu hannog i helpu diogelu'r amgylchedd ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022, sydd yn dangos bod gweithredoedd bach ar eich stepen drws yn gwneud gwahaniaeth mawr.
Mae nifer o barciau trefol a gwledig ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili ar fin cael gwelliannau fel rhan o Fenter Glanach a Gwyrddach y Cyngor.