Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Daeth y gymuned at ei gilydd mewn llawenydd ac edmygedd i ddathlu pen-blwydd preswylydd lleol annwyl, Elsie, yn 100 oed. Cafodd yr achlysur llawen ei gynnal yn Neuadd yr Henoed, Maes-y-coed, lle mae Elsie wedi bod yn bresennol yn rheolaidd gyda grŵp henoed Maes-y-coed am y saith mlynedd diwethaf.
Mae Ysgol Uwchradd Islwyn, yn Oakdale, ar fin elwa ar fan chwarae amlddefnydd a gwaith datblygu ardal gymorth arbenigol newydd i ddisgyblion.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn annog trigolion i sicrhau eu bod nhw wedi cofrestru i bleidleisio ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cyhoeddi cynlluniau i addasu ei Bolisi Parcio i Breswylwyr, yn dilyn ymgynghoriad â deiliaid trwydded.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymuno â gweddill y DU ac Ewrop i goffa 80 mlynedd ers Glaniadau Normandi a ddigwyddodd ar 6 Mehefin 1944.
Mae digwyddiad sy'n cael ei gynnal fis nesaf yn ceisio helpu landlordiaid preifat ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i drawsnewid eu heiddo yn hafanau ynni-effeithlon sy'n arbed costau.