Y ganolfan newyddion

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ymuno â gweddill y DU ac Ewrop i goffa 80 mlynedd ers Glaniadau Normandi a ddigwyddodd ar 6 Mehefin 1944.
Mae digwyddiad sy'n cael ei gynnal fis nesaf yn ceisio helpu landlordiaid preifat ym Mwrdeistref Sirol Caerffili i drawsnewid eu heiddo yn hafanau ynni-effeithlon sy'n arbed costau.
Ar 1 Mehefin, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dechrau ei raglen torri gwair ffyrdd osgoi.
Wrth i hanner tymor mis Mai agosáu, mae teuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn paratoi ar gyfer wythnos o weithgareddau llawn hwyl i ddiddanu'r plant. O anturiaethau yn y pwll nofio i wersylloedd chwaraeon ac anturiaethau yn yr awyr agored, mae rhywbeth at ddant pawb.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig pecynnau Plannu Llain er budd Peillwyr AM DDIM i drigolion, busnesau ac ysgolion i'w helpu nhw i gysylltu â byd natur trwy dyfu blodau gwyllt yn eu gerddi neu eiddo.