News Centre

RSPCA Cymru yn apelio am berchennog yn dilyn pryderon am ferlen ar y comin

Postiwyd ar : 28 Maw 2024

RSPCA Cymru yn apelio am berchennog yn dilyn pryderon am ferlen ar y comin
Pony on Gelligaer and Merthyr Common

Mae RSPCA Cymru wedi lansio apêl am wybodaeth i geisio dod o hyd i berchennog merlen a gafodd ei symud o Gomin Gelligaer a Merthyr oherwydd pryderon am les yr anifail.

Cafodd eboles winau - y credir ei bod o dan flwydd oed - ei symud o’r comin ddoe (dydd Mawrth 26 Mawrth) gyda chymorth gan aelodau o dîm Swyddogion Ceffylau arbenigol yr RSPCA, World Horse Welfare a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Dywedodd Arolygydd yr RSPCA, Suzi Smith: “Dyma ferlen ifanc sydd wedi’i chanfod ei bod yn sylweddol gloff ar yr ewig dde ac felly cafodd y penderfyniad ei wneud bod angen ei symud ar sail lles.

“Does ganddi hi ddim microsglodyn, felly dydyn ni ddim yn gwybod i bwy mae hi’n perthyn.”

Mae'r ferlen wedi'i rhoi yng ngofal yr RSPCA ac mae ymholiadau'n cael eu gwneud i ddod o hyd i berchennog.

Ychwanegodd Suzi: “Gall unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth uniongyrchol gysylltu â Llinell Apeliadau Arolygiaeth yr RSPCA ar 0300 123 8018 gan ddyfynnu 01237524.

“Fel bob amser, rydyn ni’n ddiolchgar iawn am gymorth yr elusen geffylau World Horse Welfare a’r awdurdod lleol.”Ymholiadau'r Cyfryngau