News Centre

Gweinidog yn agor safle gwneuthurwr Caerffili yn swyddogol

Postiwyd ar : 30 Maw 2023

Gweinidog yn agor safle gwneuthurwr Caerffili yn swyddogol
Mae safle gwneuthurwr wedi’i leoli yng Nghaerffili wedi cael ei agor yn swyddogol gan Vaughan Gething MS, Gweinidog yr Economi.
 
Yr wythnos diwethaf, croesawodd Atlantic Service Company Gweinidog yr Economi, wrth iddo agor y safle sydd newydd gael ei ailwampio yng Ngellihaf, Caerffili.
 
Roedd digwyddiad agor mawreddog y safle yn rhan o ymgyrch Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru i hyrwyddo cynhadledd Archwilio Allforio Cymru. Mynychodd Atlantic Service y gynhadledd fel esiampl yn dilyn eu llwyddiannau allforio diweddar, gyda chwsmeriaid mewn dros 50 o wledydd ledled y byd.
 
Wedi gweld twf enfawr yn y degawd diwethaf, roedd y  gwneuthurwr - sy'n cyflenwi cylchlifiau a llawlifiau i'r diwydiant bwyd - wedi tyfu'n fwy na'u hen safle ger Crymlyn ac wedi symud i'r hen ffatri Musashi hon yr haf diwethaf, sy'n tair gwaith yn fwy na maint ei hen safle.

Ynghyd â Gweinidog yr Economi, roedd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerffili, Jamie Pritchard, a Phrif Swyddog Gweithredol Chambers Wales, Paul Butterworth, yn bresennol, yn ogystal â phartneriaid allweddol, cyflenwyr a rhai cyn-gyflogai a oedd wedi'u croesawu yn ôl i weld y newidiadau sydd wedi digwydd.

Meddai’r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Jamie Pritchard, “Roedd yn bleser mynychu digwyddiad agor safle newydd Atlantic Service Company. Mae Cyngor Caerffili wedi buddsoddi’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf i sicrhau bod Caerffili yn lle gwych i wneud busnes. Dyma ond un o’r straeon llwyddiant gwych sydd gennym ni yma yn y Fwrdeistref Sirol.”

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, "Roeddwn i’n falch iawn i agor y cyfleuster newydd yn Atlantic Service Company yn swyddogol, ac mae eu twf allforio a'u llwyddiant yn ysbrydoliaeth i fusnesau eraill ledled Cymru. Rydw i wrth fy modd i'w cael nhw fel un o'n Hesiamplau Allforio.

Meddai Martin Hughes, Rheolwr Gyfarwyddwr Atlantic Service, “Mae'n ddiwrnod balch i ein sefydliad i gael Gweinidog yr Economi i agor y safle yn swyddogol ac mae'n dyst i'n sefydliad a'n datblygiad dros y blynyddoedd. Dyma ein sylfaen i barhau i dyfu’r busnes er budd ein cwsmeriaid a staff, i gynyddu cyflogaeth yn yr ardal leol ac i ddatblygu yn ein cymuned."


Ymholiadau'r Cyfryngau