News Centre

Cyflwyno Wi-Fi am ddim yng nghanol trefi

Postiwyd ar : 23 Maw 2022

Cyflwyno Wi-Fi am ddim yng nghanol trefi
Y stryd fawr yn Rhymni a Rhisga yw'r rhai cyntaf i ‘fynd yn fyw’ gyda Wi-Fi cyhoeddus am ddim fel rhan o waith adfywio parhaus Cyngor Caerffili o ran canol trefi.
 
O ganlyniad i gyllid gan Gronfa Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru a Chronfa Tasglu'r Cymoedd ar gyfer Cwm Rhymni, dechreuodd y prosiect i osod seilwaith Wi-Fi yn 2020 ac mae'r gwaith paratoi wedi'i gwblhau mewn saith tref allweddol.
 
Mae'r fenter yn rhan allweddol o'n hymgyrch Dewis Lleol sy'n ceisio annog trigolion i #DewisLleol ac archwilio pob un o'n canol trefi allweddol a'r cyffiniau i ddiwallu anghenion siopa cyffredinol.
 
Gall trigolion gysylltu dyfeisiau mewn ardal eang yng nghanol y dref ac o'i chwmpas;
 
  • Wi-Fi drwy'r rhwydwaith _FreeCCBCWifi
  • Bydd y platfform yn gofyn i chi gofrestru eich manylion chi, felly dim ond unwaith y bydd angen i chi gofrestru. 

Dywedodd y Cynghorydd Eluned Stenner, Aelod Cabinet dros Berfformiad, yr Economi a Menter, “Mae hon yn fenter wych a gobeithiwn y bydd yn parhau i ddenu llawer o bobl i'n trefi. Rydyn ni'n ffodus iawn i gael cymuned fusnes ffyniannus a byddwn ni'n parhau i weithio'n rhagweithiol i fuddsoddi yn ein trefi. Dros yr wythnosau nesaf bydd y cynllun Wi-Fi hefyd yn cael ei ehangu i ganol trefi eraill fel Ystrad Mynach, Bargod, Trecelyn, Coed Duon a Chaerffili.”
 
I gael rhagor o wybodaeth am ein hymgyrch Dewis Lleol, ewch i www.visitcaerphilly.com/cy


Ymholiadau'r Cyfryngau