News Centre

Pennod newydd i Lyfrgell Deri

Postiwyd ar : 23 Maw 2022

Pennod newydd i Lyfrgell Deri
Mae staff llyfrgelloedd Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn gweithio'n galed i drawsnewid rhan o ganolfan gymunedol leol yn llyfrgell dros dro ar ôl i storm Eunice ddifrodi llyfrgell boblogaidd.
 
Achosodd Storm Eunice, a arweiniodd at rybudd tywydd coch mewn ardaloedd o Fwrdeistref Sirol Caerffili, ddifrod sylweddol i Lyfrgell Deri, ond nid yw hynny wedi stopio'r staff rhag darparu’r gwasanaeth gwerthfawr mewn lleoliad ar y cyd.
 
Bydd gwasanaethau llyfrgell, gan gynnwys presenoldeb staff y llyfrgell, detholiad bach o stoc llyfrau i'w bori, ceisiadau am stoc llyfrgell, dychweliadau a chasgliadau a llungopïo, ar gael yng Nghanolfan Gymunedol Deri ar ddydd Llun a dydd Mercher rhwng 9.30am a 1.00 a 2.00pm a 6.00pm.
 
Bydd prif neuadd y ganolfan gymunedol hefyd yn cael ei defnyddio cyn bo hir i sicrhau y gall sesiynau megis Amser Rhigymau, Amser Twdlod a chymorthfeydd yr Heddlu i gyd barhau.
 
Dywedodd y Cynghorydd Ross Whiting, Aelod Cabinet dros Ddysgu a Hamdden, “Er bod Llyfrgell Deri yn un o’n llyfrgelloedd llai o faint ni, mae’n un o’r rhai mwyaf prysur ac annwyl i ni. Rydyn ni'n hapus iawn i allu parhau i gynnig gwasanaethau llyfrgell i’n cwsmeriaid arferol ni ac i aelodau’r cyhoedd er gwaethaf y difrod i'r llyfrgell. Rydw i'n falch iawn o’r staff a phopeth y maen nhw'n parhau i’w wneud i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n trigolion ni; maen nhw'n ymgorffori'n wirioneddol ethos Tîm Caerffili.”
 
Dywedodd Judith Jones, defnyddiwr Llyfrgell Deri: “Dydw i ddim yn byw yn Deri bellach ond dw’i dal i ymweld â’r llyfrgell bob wythnos. I fi, mae’r llyfrgell yn ymwneud â mwy na llyfrau, mae’n rhywle i ddod, treulio amser a gweld ffrindiau.”
 
Dywedodd Julie Thomas, Uwch Gynorthwyydd Llyfrgell yn Llyfrgell Deri, “Rydyn ni i gyd yn falch iawn o’r hyn rydyn ni wedi gallu ei gyflawni yma yng Nghanolfan Gymunedol Deri. Er nad ydyn ni’n gallu darparu’r holl wasanaethau y mae’r llyfrgell yn eu cynnig, rydyn ni'n sicr yn gwneud y defnydd gorau o’r gofod a’r cyfleusterau sydd ar gael i ni.  Diolch yn fawr iawn i bwyllgor adfywio’r ganolfan gymunedol am fod mor gymwynasgar a chroesawgar.”
 
I gael rhestr lawn o’n gwasanaethau ni, ewch i www.caerffili.gov.uk/cy neu ffonio 01443 864068
 


Ymholiadau'r Cyfryngau