Mehefin 2022
Mae dathliad Diwrnod y Lluoedd Arfog arbennig yn agosáu a bydd yn cael ei gynnal yng Nghaerffili ddydd Gwener 24 Mehefin, gan roi cyfle i drigolion ddangos eu cefnogaeth nhw i'r dynion a'r menywod dewr hynny sy'n rhan o ein cymuned y Lluoedd Arfog ni.
Cymerodd disgyblion Ysgol Uwchradd Bedwas ran mewn cyfres o weithdai a gafodd eu trefnu gan Lywodraeth Cymru a oedd yn canolbwyntio ar ffynonellau llygredd aer a’r effaith y maen nhw'n ei chael ar iechyd.
Gallai'r gwibiwr alpaidd hiraf yn y Deyrnas Unedig gael ei adeiladu mewn cyrchfan boblogaidd i dwristiaid ym Mwrdeistref Sirol Caerffili os bydd Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cytuno ar gynlluniau uchelgeisiol sy'n cael eu llunio gan y Cyngor.
Mae cynllunio a threfnu da yn hanfodol i sicrhau bod digwyddiad yn ddiogel ac yn ddifyr. Mae gweminar am ddim yn cael ei gynnig i drefnwyr digwyddiadau lleol ar 23 Mehefin am 6pm i helpu i hogi eich sgiliau trefnu digwyddiadau, dysgu am eich cyfrifoldebau cyfreithiol ac i ofyn am gyngor gan eich Timau Diogelwch Digwyddiadau yng Ngwent.
Croeso i rifyn nesaf Gwnewch y Pethau Bychain – Make One Small Change.
Caerphilly County Borough Council is looking for residents’ feedback on how natural areas within the county are managed, as green spaces across the county borough are being left to grow during spring and summer months to benefit ecosystems as part of the Nature isn’t Neat project.