News Centre

Dewis Llamau fel elusen noddedig ar gyfer Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows

Postiwyd ar : 23 Chw 2024

Dewis Llamau fel elusen noddedig ar gyfer Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows
Mae Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Llamau yn dychwelyd fel yr elusen noddedig swyddogol ar gyfer digwyddiad eleni ar ddydd Sul 12 Mai. Fel elusen flaenllaw sy'n ymroddedig i gynorthwyo pobl ifanc a menywod sy'n profi digartrefedd ledled Cymru, mae cyfranogiad Llamau yn ychwanegu dimensiwn ystyrlon i'r ras.
 
Mae Llamau, sydd â hanes cyfoethog o gael effaith gadarnhaol, yn canolbwyntio ar atal digartrefedd, cynnig cymorth, llety, a chyfleoedd i'r rhai sydd mewn angen. Mae ymrwymiad yr elusen i greu newid parhaol yn cyd-fynd yn ddi-dor ag ysbryd Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows, lle mae cystadleuwyr nid yn unig yn rhedeg ar gyfer cyflawniad personol ond hefyd yn cyfrannu at achos mwy.
 
Mae rhedwyr nawr yn cael y cyfle i glymu eu lasys ar gyfer Llamau a gwneud gwahaniaeth gyda phob cam. Drwy ymuno â thîm Llamau yn Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows, gall cystadleuwyr helpu i godi arian hanfodol i gynorthwyo mentrau’r elusen, gan feithrin newid cadarnhaol mewn cymunedau ledled Cymru.
 
“Unwaith eto, mae’n anrhydedd i ni gydweithio â Llamau, partner elusennol swyddogol Ras 10 Cilomedr Caerffili Bryn Meadows,” dywedodd y Cynghorydd Chris Morgan, Aelod Cabinet dros Hamdden. “Mae eu gwaith dylanwadol yn cyd-fynd â gwerthoedd craidd ein digwyddiad, ac rydyn ni'n annog rhedwyr i ymuno â thîm Llamau, gan drawsnewid eu hangerdd dros redeg yn rym er daioni."
 
Trwy ddewis Llamau fel eu helusen o ddewis, bydd cystadleuwyr yn cyfrannu nid yn unig at eu taith ffitrwydd personol ond hefyd at les y rhai sydd angen cymorth. I fynegi diddordeb mewn rhedeg ar ran Llamau, cysylltwch â'r elusen trwy'r sianeli canlynol. E-bost: events@llamau.org.uk | Ffôn: 029 2023 9585.
 
Cofrestrwch nawr: www.caerphilly10k.co.uk


Ymholiadau'r Cyfryngau