Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Yn ystod Pythefnos Gofal Maeth (13-26 Mai), mae Maethu Cymru Caerffili yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gynorthwyo plant a phobl ifanc lleol mewn angen.
Roedd yr haul yn tywynnu wrth i redwyr heidio i Gaerffili ar gyfer rasys blynyddol 10 cilomedr a 2 gilomedr Caerffili Bryn Meadows ddydd Sul 12 Mai.
Mae Julian Simmonds wedi'i gyhoeddi fel Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Community groups, third sector organisations and schools can all apply for up to £3000 to help initiate or support an existing community-based project.
Mae eiddo sydd dan berchnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi cael Gorchymyn Cau, yn dilyn digwyddiadau parhaus o niwsans ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Mewn cyfarfod cabinet, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher 1 Mai 2024, hysbysodd Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Sirol Caerffili (Gwasanaeth Ieuenctid) y Cabinet am y materion a gafodd eu codi gan bobl ifanc yn y Fwrdeistref Sirol, a thynnu sylw at eu mater blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn.