Archif Newyddion

Chwilio Newyddion

Archif Newyddion
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili wedi ennill Lefel Aur y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg. Cafodd y wobr ei dathlu wrth agor Canolfan Ieuenctid Parc Virginia yn swyddogol yng Nghaerffili yr wythnos hon.
Nod Menter y Cymoedd Gogleddol yw bod â rôl ffyniant bro cyfnod hir wrth fynd i’r afael â rhai o’r gwahaniaethau o fewn rhanbarthau sy’n bodoli o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Bydd Ysgol Gyfun Gymunedol Rhisga yn cynnal taith gerdded cŵn yng Nghoedwig Cwmcarn i godi arian ar gyfer ei Chanolfan Cyflwr y Sbectrwm Awtistiaeth.
Gall perchnogion tai ym Mwrdeistref Sirol Caerffili gael cyllid i wneud eu heiddo yn fwy ynni-effeithlon, diolch i gynigion wedi'u cytuno gan ei Gabinet.
Mae'r farchnad ar ffurf cynwysyddion cludo, Ffos Caerffili, wedi agor heddiw. Bydd y dathliadau lansio yn parhau gyda rhaglen lawn o weithgareddau drwy gydol y penwythnos.
Cafodd digwyddiad cyntaf y flwyddyn, Ffair y Gwanwyn, Ystrad Mynach, ei gynnal ddydd Sadwrn 23 Mawrth 2024.