Set ddata toiledau cyhoeddus

Mae'r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth am adeiladau cyhoeddus ym mwrdeistref sirol Caerffili sy'n darparu mynediad cyhoeddus i doiledau.

Amlder y diweddariad: Yn flynyddol yn ystod mis Ebrill.