Setiau data

Rydym yn cyhoeddi ystod o ddata y gallwch eu lawr lwytho ac ailddefnyddio, o dan delerau'r  Drwydded Agored y Llywodraeth 3.0 (OGL 3.0). Mae hyn yn egluro beth allech a beth na allech ei wneud â'r data.

Gall peth o'r data gael ei ddiddymu (yn cael ei gydnabod fel 'golygiad') Er enghraifft, gwybodaeth bersonol a all ddynodi unigolyn, neu wybodaeth sydd yn sensitif yn fasnachol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn cydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

Rydym yn cymryd gofal i wirio bod y wybodaeth yn gywir. Fodd bynnag, dylech wneud eich gwiriadau eich hunain cyn dibynnu ar y data.

Fformatio Ffeil

Lle y bo'n bosibl ac yn berthnasol, rydym wedi gwneud y data hwn ar gael yn y ddwy ffurf 'ddynol-ddarllenadwy' (fel PDF a XLS) a fformat agored, 'peiriant ei ddarllen' nad yw'n ddibynnol ar unrhyw feddalwedd penodol (megis CSV neu XML). Mae ffurfiau priodol yn cael eu dewis ar gyfer pob set ddata.

Côd tryloywder Llywodraeth leol 2015

Mae'r cyngor yn ymrwymedig i gyhoeddiadau data agored o dan y côd tryloywder newydd llywodraeth leol 2015.

Setiau data

Os nad yw'r hyn yr ydych ei angen wedi ei restru, cwblhewch ymholiad rhyddid gwybodaeth.