Setiau data amgueddfeydd

Mae'r setiau data hyn yn cynnwys gwybodaeth am ein hamgueddfeydd.

Amlder y diweddariad: Yn cael ei ddiweddaru yn Ionawr a Gorffennaf yn flynyddol.