Setiau data adeiladau rhestredig

Mae'r setiau data hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr adeiladau rhestredig o'n heiddo.

Amlder y diweddariad: Yn cael ei ddiweddaru yn Ionawr a Gorffennaf yn flynyddol.