Ymgynghoriad Ffedereiddio Ysgolion

Mae ffedereiddio ysgolion yn broses gyfreithiol sy'n galluogi ysgolion (rhwng dwy a chwech) i gydweithio drwy broses strwythuredig ffurfiol drwy rannu corff llywodraethu a fydd yn gwneud penderfyniadau er lles gorau'r holl ysgolion, staff a disgyblion yn y ffederasiwn hwnnw.

Er y bydd ysgolion ffederal yn parhau i gael eu hunaniaeth unigol eu hunain o ran enw, diwylliant, ethos a pharhau i reoli eu cyllidebau eu hunain, mae'r broses hon yn golygu sefydlu un corff llywodraethol.

Prif bwrpas yr ymarfer ymgynghori hwn yw darparu gwybodaeth ac i gasglu barn rhanddeiliaid a nodwyd. 

Mae pedair dogfen ymgynghori ar gyfer pob ffederasiwn arfaethedig fel a ganlyn:

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 10 Rhagfyr  2018.