Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysgol Iau Bedwas ac Ysgol Gynradd Rhydri

Mae cyrff llywodraethu Ysgol Iau Bedwas ac Ysgol Gynradd Rhydri, ynghyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Yr Awdurdod Lleol ALl) yn bwriadu defnyddio'r pwerau a roddwyd iddo gan Reoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 i sefydlu Ffederasiwn Ysgol Iau Bedwas ac Ysgol Gynradd Rhydri. 

Mae cyrff llywodraethu'r ddwy Ysgol wedi ymgynghori â'r awdurdod lleol (Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili) ac mae pob un ohonynt yn cefnogi'r cynnig. 

Os derbynnir y cynnig, bydd y Ffederasiwn yn dod i rym ar 1 Medi 2019.

Os hoffech lenwi ffurflen ymateb, gellir gweld copi yn y ddogfen atodedig.

Gellir anfon ffurflenni wedi'u llenwi at unrhyw un o'r canlynol:

  • Ysgol Iau Bedwas, Stryd-yr-eglwys, Bedwas, Caerffili, CF83 8EB
  • Ysgol Gynradd Rhydri, Rhydri, Caerffili, CF83 3DF
  • Keri Cole, Prif Swyddog Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG 
  • E-bost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dechrau ddydd Llun 22 Hydref ac yn dod i ben ddydd Llun 10 Rhagfyr 2018.