Asesiadau Effaith Integredig 2024-2025

Mae'r dogfennau canlynol yn Saesneg yn unig oherwydd eu bod yn gysylltiedig â'r Adroddiad Arbedion Cyllidebol, ac yn dod o dan Safon 41 a 47. Nid yw un o'r asesiadau yn effeithio'n uniongyrchol ar y Gymraeg nac addysg cyfrwng Cymraeg.

Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol

Economi a’r Amgylchedd

Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai

Amrywiol