FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon

Chapel Farm, Cwmcarn, Casnewydd NP11 7NG

Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon

Cynnig

Adeilad newydd yn lle Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon ar hen safle Ysgol Uwchradd Cwmcarn ar gyfer 420 o ddisgyblion ynghyd â meithrinfa, gofal plant a SRB. Bydd y cyfleusterau newydd hefyd ar gael i'w defnyddio gan y gymuned ehangach.

Prosiect Ariannu: Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Cam Ymgynghori: Cyflawn

Cam Cynllunio: Cyflawn
Contractwr: Andrew Scott Ltd
Dyddiad cwblhau arfaethedig: Medi 2023

Dogfennau allweddol

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk