Diogelwch Bwyd


Mae'r ffurflen ganlynol ar gyfer ymholiadau cyffredinol. Os ydych chi'n ei defnyddio i roi gwybod am fater diogelwch bwyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi eich rhif ffôn a'ch cyfeiriad fel y gallwn ni gysylltu â chi'n hawdd.

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

01443 811304

Cyfeiriad

Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG