Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMB)

Mae’r AMB yn cael ei ddefnyddio er mwyn asesu faint mae’r CDLl yn cyflawni. Mae ganddynt dwy prif rôl; yn gyntaf i ystyried a yw’r polisïau a adnabyddir yn y broses monitro yn cael eu gweithredu yn llwyddiannus; ac yn ail i ystyried y cynllun yn gyfan yn erbyn yr holl wybodaeth a gasglwyd er mwyn penderfynu os yw adolygiad cyflawn neu rannol o’r cynllun yn angenrheidiol.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2022

Mae'r AMB 2022 yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2021 i'r 31 March 2022.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2021

Mae ein nawfed AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2019 i'r 31 March 2021.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2020

Oherwydd COVID-19, nid oedd gofyniad i gyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020. Yn lle hynny, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Datganiad Cyflenwi Tai sy'n darparu datganiad ar gyflenwi tai ac yn pennu trywydd o ran tai. Mae'r datganiad hefyd yn nodi nifer o gamau allweddol y dylid eu hystyried er mwyn mynd i'r afael â'r diffyg o ran cyflenwi tai. Cafodd y Datganiad Cyflenwi Tai ei gymeradwyo gan y Cyngor ym mis Ionawr 2021. 

Mae'r Adroddiad Monitro Blynyddol ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol ar gyfer y cyfnod 2019/20 hefyd wedi'i gyhoeddi.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2019

Mae ein wythfed AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2018 i’r 31 Mawrth 2019.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2019
Tablau Cefndir

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2018

Mae ein chweched AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2017 i’r 31 Mawrth 2018.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2018
Tablau Cefndir

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2017

Mae ein chweched AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2016 i’r 31 Mawrth 2017.

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2017
Tablau Cefndir (PDF 2.1mb)

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2016

Mae ein pedwerydd AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2015 i’r 31 Mawrth 2016.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2016 (PDF 5.5mb)
Tablau Cefndir (PDF 2.1mb)

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2015

Mae ein pedwerydd AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2014 i’r 31 Mawrth 2015. Cafodd hyn ei hadrodd a’i chymeradwyo gan Gyngor Llawn ar 28 Hyder 2015.  

Adroddiad Monitro Blynyddol 2015 (PDF 5.48mb)
Tablau Cefndir (PDF 985kb)

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2014

Mae ein trydydd AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2013 tan 31 Mawrth 2014. Cafodd hyn ei adrodd a’i gymeradwyo gan Gyngor Llawn ar 7 Hydref 2014.   

Adroddiad Monitro Blynyddol 2014 (PDF 2.62mb)
Tablau Cefndirol (PDF 964kb)

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2013

Mae ein hail AMB yn edrych ar y cyfnod o 1 Ebrill 2012 tan 21 Mawrth 2013. Cafodd hyn ei adrodd a’i gymeradwyo gan Gyngor Llawn ar 8 Hydref 2013. 

Adroddiad Monitro Blynyddol 2013 (PDF 2.62mb)
Tablau Cefndirol (PDF 964kb)

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2012

Cafodd y AMB cyntaf (sy’n seiliedig ar y cyfnod o 1 Ebrill 2011 tan 31 Mawrth 2012) ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2012.

Adroddiad Monitro Blynyddol 2012 (PDF 4.4mb)
Crynodeb Gweithredol (PDF 886kb)
Tablau Cefndirol (PDF 772kb)

Cysylltwch â ni