Astudiaethau blynyddol

Gwnaethom fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ffurfiol ar 23 Tachwedd 2010.

Er i ni ei fabwysiadu, mae rhwymedigaeth statudol arnom i barhau i adolygu’r holl faterion y disgwylir iddynt effeithio ar ddatblygiad yr ardal.  Gwneir hyn drwy nifer o astudiaethau, a gynhelir yn flynyddol:

Cysylltwch â ni