Arddangosfeydd a sesiynau galw heibio

Dweud eich dweud

Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2035
Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo 19 Hydref – 30 Tachwedd 2022

Bydd dogfennau ar gael i'w gweld ar-lein, yn Nhŷ Penallta, Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen a phob llyfrgell. Bydd swyddogion ar gael ar sail apwyntiad yn Nhredomen drwy gydol y cyfnod ymgynghori.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau neu gyflwyniadau yw 30 Tachwedd 2022.

I wneud sylwadau ac am ragor o wybodaeth, ewch i Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn.

Fel arall, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm:

E-bost: CDLl@caerffili.gov.uk 
Ffôn: 01443 866777

Arddangosfeydd a sesiynau galw heibio:

Canolfan Cymunedol Y Twyn, Caerffili

Dydd Iau 27 Hydref, 10 – 4pm
Dydd Sadwrn 29 Hydref, 10 – 4pm

Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen

Dydd Mawrth 1 Tachwedd, 9 – 5pm
Dydd Mercher 2 Tachwedd, 9 – 5pm
Dydd Iau 3 Tachwedd, 9 – 5pm
Dydd Sadwrn 5 Tachwedd, 10 – 1pm

Canolfan Cymunedol Maesycwmwr

Dydd Mawrth 8 Tachwedd, 10 – 3pm
Dydd Iau 10 Tachwedd, 10 – 3pm
Dydd Gwener 11 Tachwedd, 2 - 6pm

Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Dydd Llun 14 Tachwedd, 1- 4.30pm
Dydd Mawrth 15 Tachwedd, 10 – 2pm

Llyfrgell Rhisga

Dydd Mercher 16 Tachwedd, 2 – 6pm
Dydd Sadwrn 19 Tachwedd, 10 – 2pm

Llyfrgell Bargod

Dydd Llun 21 Tachwedd, 10 - 1pm
Dydd Mawrth 22 Tachwedd, 2 – 6pm

Ar gyfer preswylwyr sydd ag unrhyw ofynion penodol megis mynediad, dolen glyw, angen cyfleusterau cyfieithu neu sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg yn y digwyddiad, cysylltwch â’r tim.